Úvod

Příběh obrazem

Zveřejnil Martin dne 1.10.2012

Zveřejňujeme zde několik obrázků a settingovývh textů, abychom vám ukrátili čekání na hru, natěšili vás na ni a zároveň vám předali něco málo settingu.
Tyto úžasné profesionální ilustrace pro nás vytvořil Jakub Javora, za což mu tímto ještě jednou děkujeme.

Moloch
Majetek meziplanetární korporace Bio-Drone Industries, vlastnící několik planet a Navarru využívající jako centrální řídící bod (je to odlehlá planeta, do které se nikdo nevměšuje). Moloch sloužil jako solární elektrárna a těžební základna hélia v jednom. Obepínal celou Navarru dokola jako prsten, dlouhá staletí pokrýval veškeré její energetické nároky a zároveň generoval skoro veškerý zisk, jaký korporace z Navarry měla (natěžené hélium mělo odbyt ve všech blízkých systémech). Před čtyřiceti lety se v jeho blízkosti odehrála klíčová bitva navarrského povstání a zároveň událost, která planetu vrátila do doby temna. Podle oficiální verze odpálili povstalci, potýkající se s početně silnějším korporačním loďstvem, několik nukleárních náloží ve snaze vyřadit z provozu orbitální doky. Některé hlavice však vybuchly i přímo uvnitř stanice a těžce narušily její nosnou strukturu; vlivem gravitace se pak některé Molochovy části odpoutaly a došlo k události zvané Dopad, při němž celý jeden sektor po průletu atmosférou vymazal z mapy druhé největší město planety Jerech. V následujících letech byl povstalci obsazený Moloch a jeho okolí pravidelně ostřelován zbraněmi země-orbit (povstalci zase odpovídali orbitálním bombardováním) a definitivně vyřazen z provozu. Od té doby se pomalu rozpadá, navzdory vší korporační snaze opravit z něj alespoň nejdůležitější části.


Města
Kdysi hustě osídlená centra civilizace, dnes připomínají spíš hromady trosek a hnízda nebezpečných mutantů. Ta, která navzdory neschopnosti zásobovat zdroji sama sebe přežila Moratorium, nepřežila povstání a smrt dvou třetin obyvatel planety - ať už to byl Jerech, zničený dopadem, nebo Gart (na obrázku), který po orbitálním bombardování a následném vystěhování všech obyvatel pohltila poslední vegetace, která na jinak pouštní Navaře zbyla. Je záhadou, že se tu rostlinám tak dobře daří - přičítá se to desítkám domácích generátorů atmosféry, které i navzdory konci civilizace všude okolo pořád běží. V současnosti je hlavním městem Hub se 3,500 obyvateli - sotva desetinou toho, co měl kdysi. Jinak většina přeživších obývá těžební základny, podzemní stanice a pouštní osady, přičemž panuje tvrdá vojenská diktatura, stanné právo a přídělový režim, takže nejsvobodnějšími obyvateli Navarry jsou primitivní pouštní kmeny. Pod jedním z měst se má v nepřehledné spleti podzemních tunelů odehrát utajené setkání představitelů Bio-Drone Industries s Nobilií. Nebýt pletich intrikánů a mnoha zájmových frakcí v rámci samotného BDI i Administrativy, nebudou se s tím dělat takové okolky, ale za současné situace nezbývá, než každého účastníka setkání důkladně prověřit a na místo pustit jen ty skutečně zvané, protože jinak by se ze setkání mohla stát politická fraška.


Těžební stanice
Páteřní objekty celé Navarské BDI. Po odpojení Molocha jich zůstalo v provozu jen pár, navíc rozesetých po zapadlých končinách planety a bez možnosti vzájemné komunikace, ale ty stále neúnavně dolují vzácné horniny z hlubin země a ještě neúnavněji chrlí do ovzduší mračna splodin, postupně likvidujících i to málo dosud funkčních kyslíkových bublin umožňujících lidem v héliové atmosféře planety přežít. Právě suroviny jsou to, co tu chce Nobilia získat. Osazenstvo stanice čítá kolem sta lidí, na důležitých ložiscích i více. V čele objektu stojí těžební zmocněnec BDI s malým administrativním týmem, dozor a obranu zajišťují belligerové, většina "manuálního" personálu patří k Homo navarrensis. Ne vždy jsou životní podmínky na stanici zrovna dobré a ne vždy se jednotlivé stanice dokáží s korporací dohodnout, což stálo i za vypuknutím povstání. Některé stanice neměly s centrálním řízením BDI kontakt už celá léta, za což může převážně povstáním zničená infrastruktura.


Loďstvo Nobilie
Gigantická flotila politické a ekonomické elity brázdící pozůstatky galaktické Sítě a udržující zdání, že vláda ve vesmíru pořád nějak funguje, i když jsou jednotlivé planety odkázané samy na sebe, a že všechno zase jednou bude jako dřív. Jelikož se jedná o jediný způsob, jak ještě v současné době cestovat, nabalují se k Nobilii snílci, nomádi a exilanti ze všech koutů galaxie v touze dostat se "někam jinam", ať už to má být kamkoli. Kapacita transportních lodí však není neomezená, takže se na palubu dá dostat spíš za zásluhy nebo na základě vyjímečnosti vlastní osoby. Na Navarru se Nobilia vrací každých čtyřicet let hlavně pro doplnění paliva. Ilustrace ukazuje loďstvo v orbitální kotvě při poslední návštěvě (kdy byla nucena sestoupit až na vnitřní orbitu, zatímco běžně zůstává pouze na vnější), v pozadí je Moloch.