Úvod

Příběh

Zveřejnil Martin dne 18.2.2013

Jedná se o příběh již proběhlé hry.

Galaxie

Před mnoha staletími vedlo vytvoření počítačové superinteligence k exponenciálnímu růstu lidského poznání a technologických možností. Lidé vytvořili Síť mezihvězdných bran, s pomocí terraformace kolonizovali stovky světů a další obydleli základnami s umělou podporou života. Ve zlaté éře genetiky před tisícem let byla vytvořena celá řada poddruhů člověka, které byly lépe přizpůsobené rozličným podmínkám kolonizovaných světů. Síť ovládaly dynastické korporace a pokud byl člověk schopen se v nich prosadit, otevřely se mu možnosti cestování Sítí, prodloužení života, získání implantátů a především moci nad masami, které často žily v děsivém otroctví.

Moratorium

Pak se ale stalo něco, co se dodnes nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Z ničeho nic, bez jakéhokoli varování, se zhroutila Síť hvězdných bran a přestalo být možné jimi cestovat a komunikovat, nastalo Moratorium. Všechny světy téměř bez výjimky byly nějakým způsobem závislé na tomto spojení. Došlo k rozdělení rodin, kultur a ras, miliony bytostí se staly vyděděnci v cizím světě. Technologie závislé na znalostech, surovinách a materiálech z jiných světů rychle přestaly fungovat, ať už se jednalo o náročné implantáty, které se pro své nositele staly zbytečnou přítěží, nebo o orbitální továrny, které ohrožují planety, okolo nichž obíhají. Síť se tak rozpadla na střepiny, došlo k populační implozi, degradaci kultury a kolapsu civilizace.

Navarra

Planeta, na níž se příběh odehrává, je majetkem korporace Bio-Drone Industries. Navarra je částečně teraformovaný těžební svět, který má na své orbitě Moloch - prstencovou elektrárnu. Na Moloch přestalo být možné dopravovat personál a řídit jeji s pomocí adekvátních systémů, takže se začal pomalu ničit. Zastavit jeho rozpad není v silách Navarské vlády. Důsledkem rozpadu Molocha je zásadní narušení atmosféry, extrémní výkyvy počasí nebo zvýšená tektonická a slapová činnost. Obyvatelstvo prožilo populační implozi a v současné době rezignovaně čeká, až se biosféra planety definitivně zhroutí. Bio-Drone Industries se zoufale snaží využívat reliktní technologie a zbytky zásob energie k opravování alespoň těch nejhorších závad Molocha.

Nobilia

Před několika desetiletími však Navaře svitla naděje. Náhlá anomálie za Kuiperovým pásem Nihalu - mateřské hvězdy Navarry - vědce nejprve vyděsila, aby se později ukázalo, že jde o neznámé loďstvo. Navarru navštívila Nobilia - organizace, která vznikla z někdejší Administrace - vlády Sítě. Její vyslanci kontaktovali představenstvo Bio-Drone Industries a vysvětlili, že stále vlastní technologii pro cestování mezi hvězdami. Ta je však zastaralá, má krátký dosah a je nesmírně energeticky náročná. Nobilia předala BDI některé reliktní technologie, které umožnily upevnit vládu nad planetou, a odvezla si výměnou za to suroviny. Nobilia se podle vlastních slov snaží obnovit Síť a Navarru navštěvuje každých deset až patnáct let. BDI s ní vřele spolupracuje, i když obyčejní lidé Nobilii nevěří. Tak jako tak je však Nobilia jediným zdrojem reliktních technologií nebo kontaktu s jinými světy.

Příběh hry začíná několik minut před předpokládanným kontaktem s Nobilií. Prvním po osmnácti letech.

Povídka

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si povídku Milosrdní bohové, od Jakuba “Kvíka” Gumana.

Ilustrace

Obrázek je často lepší, než tisíce slov. Zde naleznete více informací o světě, doplněných ilustracemi Jakuba Javory.

Pinterest moodboardy

Představu o tom jak svět Střepin vypadá můžete získat i z moodboardů, tedy obrázkových galerií, které vystihují náladu světa. První ukazuje svět před Apokalypsou, druhý po ní (a je tedy pro hru relevantnější).